Tankopurkaimet ja syöttimet

Tankopurkaimet ovat yleisesti käytetty materiaalin siirtolaite mm. lämpövoimaloiden vastaanottoasemissa. Tankopurkaimet toteutetaan suuren voiman tarpeen vuoksi yleensä hydrauliikalla. 

Toteutamme myös nykyisten tankopurkainten korjauksia, sekä tehokkuuden parantamisprojekteja.

Useampaan kohteeseen on samalla toteutettu myös hydraulisylintereiden kannakointien muutoksia järeämmiksi ja hydrauliikan muutoksia paineiskujen poistamiseksi, sekä muita kokemuksen tuomia muutostarpeita vikaantumisien minimoimiseksi.