Kolakuljettimet

Kolakuljettimia käytetään pääasiassa jauhe- ja raemaisten aineiden siirtoon. Kolakuljetin voidaan rakentaa myös tahmeilla aineilla toimivaksi, mutta yleensä ruuvikuljetin on tähän toimivampi ratkaisu.

Valmistamme yksi tai kaksiketjuisia kolakuljettimia, sekä takolenkkisiä raappakolaketjukuljettimia ala- ja ylävetoisina. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanteen mukaan kolakuljetin voidaan varustaa välipohjalla ja materiaali voidaan siirtää joko välipohjan pinnalla yläketjulla, tai alapohjaa pitkin alaketjulla.

Kolakuljettimen etuna on, että yhdellä kuljettimella voidaan nostaa materiaalia jopa 45 asteen nousukulmassa, sekä syöttökohta voi olla vaakasuorassa liittyvään kuljettimeen nähden.

Kolakuljettimen rakenne mahdollistaa myös useamman purku, tai syöttökohdan kuljettimen matkalla, sekä useamman purkausyhteen. Nämä voidaan toteuttaa varustamalla purkausyhteet sulkuluukkuilla ja syöttökohdat välipohjalla.

Sulkuluukut voivat olla manuaalisia, hydraulisia, pneumaattisia, tai sähköisesti toteutettuja.

Tiivis rakenne mahdollistaa pölyättömän materiaalin siirron.